ASI Košice, s.r.o. obchoduje a sprostredkováva obchod s úzko špecializovanými produktmi výrobcov, ktorí nemajú zastúpenia na Slovensku, alebo štandardne nepredávajú prostredníctvom predajných sietí. Medzi základné predajné komodity patria:
  • aktívne elektronické komponenty ( integrované obvody, tranzistory, pamäte,...)
  • pasívne elektrotechnické a mechanické komponenty (káble, vodiče, konektory....)
  • špeciálna prístrojová, meracia a testovacia technika
  • elektronické moduly, priemyselné zostavy a systémy (vizuálna monitorovacia technika do špecifických environmentálnych prostredí ako napr. vysoká radiácia, vysoké teploty)
Výhradné zastúpenia ASI Košice, s.r.o.

ASI Košice, s.r.o. zabezpečuje aj udržiavanie dodaných špeciálnych elektrotechnických systémov, prístrojov, elektrotechnických a mechanických komponentov. Medzi zabezpečované služby patrí:
  • modifikácie a inovácie zariadení
  • opravy zariadení užívateľa
  • kalibrácie zariadení
  • dodávka náhradných dielov
  • dodávka voliteľných položiek k zariadeniam